Inzerát: Jazykové korektury českých textů a překlady ze slovenštiny do češtiny

Jsem zkušená jazyková korektorka/editorka se 40letou praxí v oboru. Zpracuji obecné i odborné texty. Provádím korektury českých textů po stránce gramatické, stylistické, typografické a vyznačím i věcné/logické chyby. Práci provedu pečlivě a rychle. Dále provádím překlady odborných i obecných textů ze slovenštiny do češtiny včetně následných korektur.

Jméno: Bohuslava Marková

14.9.2021 | 33998

0,-

  • telefon: 723492906
  • email: zivot@centrum.cz

Jazykové korektury českých textů a překlady ze slovenštiny do češtiny